Podmínky použití

Úvod

 • Tyto obchodní podmínky ("Podmínky") se vztahují na veškeré použití webových stránek je k dispozici na Soccer Manager a jeho hry, soutěže, obsah a služby, včetně, bez omezení komunikační služby, jak je definováno níže ("web"), a jakýkoli materiál předložený, složené či jinak umístěné na webových stránkách, spolu se všemi, a jakýkoli materiál, komentáře, zprávy a jiných sdělení vyrobené do nebo z pomocí webu, žádnou její část nebo jakékoli související služby ("komunikace").
 • Používáním webových stránek jste říkal Soccer Manager, že jste pochopili, přijímat a jsou schopni přijmout tyto podmínky a souhlasíte s těmito podmínkami. Pokud nepřijmete ani pochopit tyto podmínky, neměli byste používat webové stránky nebo jakékoli jeho části bez omezení tím, že komunikace.
 • Pokud je vám méně než 18 let, a nechápu, tyto smluvní požádejte rodiče nebo opatrovníka, vysvětlit jejich význam pro vás.
 • Soccer Manager může provádět změny těchto podmínek čas od času a tyto změny nabývají účinnosti po zpřístupnění z www.soccermanager.com/terms-main.php

Běžte nahoru

Používání webových stránek

 • Soccer Manager vám uděluje nevýhradní, omezenou licenci ke stažení a používat webové stránky výhradně pro své soukromé, nekomerční, osobní použití pouze přes internet. Nesmíte převést, dílčí licence nebo dohodu v tomto právu bez předchozího písemného souhlasu Soccer Manager. Tyto podmínky a práva přiznaná jim nedají žádnou právo na vlastnictví na webových stránkách, a neměla by být považována za prodej nebo převod autorského práva nebo jiného práva.

Běžte nahoru

Práva k duševnímu vlastnictví

 • Pokud není výslovně uvedeno, všechny autorská práva, práva k průmyslovým vzorům, databáze vpravo, patentová práva, ochranné známky a obchodní šaty práv a jiných práv duševního vlastnictví na webu patří a vesta v Soccer Manager, anebo licenčně Soccer Manager.
 • Všechna práva duševního vlastnictví Soccer Manager se tímto tvrdil a vyhrazena.
 • Všechny obchodní názvy třetích stran a ochranné známky jsou majetkem svých příslušných vlastníků a Soccer Manager neposkytuje žádné záruky ani prohlášení ve vztahu k ní. Přesněji řečeno, Soccer Manager netvrdí ani uplatňovat jakékoli právní nároky nebo úroky v žádném komunikacích třetích stran nebo jakékoli informace nebo údaje obsažené na webové stránky, které se týká reálného dění ve světě, lidé, organizace, týmy, kluby, místa na stadionech, společnosti, nebo soutěže (Real World dat).
 • All Real World data a všechna práva dat reálného světa jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků a Soccer Manager nemá, a nepředstavuje žádnou spojitost nebo ve spojení s jakýmkoli dat reálného světa, nebo jakéhokoliv předmětu jakéhokoliv dat reálného světa.
 • Real World Data jsou součástí webových stránek za účelem poskytování informací pouze pro identifikaci a čestně a spravedlivě v reálném světě fakta.

Běžte nahoru

Omezení a povinnosti,

 • Souhlasíte, že nebudete:
  • hack, pokus o hack, měnit, přizpůsobovat, slučovat, překládat, dekompilovat, rozebírat, dekompilovat nebo zpětně analyzovat nebo vytvářet odvozená díla ven z webových stránek, nebo jakékoliv informace v něm obsažené, v maximálním možném rozsahu povoleném rozhodným právem;
  • odstranit, zakázat, upravit, přidat nebo manipulovat s jakýkoli programový kód, nebo dat, autorská práva, ochranné známky nebo jiná vlastnická oznámení a legend obsažených nebo na webu;
  • vytvořit webové stránky nebo jakékoliv hře k dispozici žádné třetí osobě;
  • vytvořit software, který napodobuje dat nebo funkce na webu;
  • použití nebo řešení na webových stránkách, s výjimkou jak je povoleno těmito Podmínkami;
  • obsahovat kontaktní údaje určené k usnadnění komunikace mimo webových stránek, v každém sdělení;
  • používat svůj přístup na webové stránky, nebo informací získaných od něj, pro zasílání nevyžádaných hromadných e-mailů.
  • žádný veřejný nebo komerční použití webových stránek bez předchozího písemného souhlasu Soccer Manager;
  • hypertextové odkazy, adresy URL, grafické odkazy, hypertextové odkazy nebo jiné přímé spojení pro zisk a zisk na webových stránkách bez předchozího písemného souhlasu Soccer Manager;
  • display, publikovat, kopírovat, tisknout, poštou nebo jinak využívat webové stránky a informace v nich obsažené ve prospěch jakékoli třetí strany nebo na webových stránkách bez předchozího písemného souhlasu Soccer Manager;
  • používat webové stránky a všechny komunikace, ani postup, nebo využít informace obsažené na nebo v rámci webové stránky nečestně nebo jakékoliv nezákonné nebo nemorální účely;
  • používat webové stránky a všechny komunikace, ani postup, nebo využít informace obsažené na nebo v rámci webových stránek pro jakékoli komerční či obchodní účely;
  • odstranění nebo zakrývat jakýkoli copyright či jiné majetkové oznámení.

Běžte nahoru

Pravidla / Etický kodex

 • Vyhrazujeme si právo odstranit nebo pozastavit uživateli kdykoli z jakéhokoli důvodu a bez náhrady dříve zakoupené zboží.
  • Některé příklady důvodů, které mohou vést k nám odstranění nebo se pozastavuje uživatelům účtu jsou uvedeny níže:
   • Pokračování podvádění na místě, zejména sekci převodu trhu;
   • Snažím se vybavit / fix výsledků závodu;
   • Hraj svíce než jedním týmem ve stejném ;Herní svět
   • Using multiple accounts to circumvent the one club per Herní svět limit;
   • Používání stránky způsobem, který považujeme za zničit zážitek pro ostatní uživatele;
  • Souhlasíte, že budete dodržovat "pravidla chování" na webových stránkách, dostupná na www.soccermanager.com/code-of-conduct.php, pravidla každé hry dostupné na webových stránkách a všechna další platná pravidla.

  Běžte nahoru

  Webová stránka

  • Třetí webové stránky stran a on-line služby, které nebyly ověřeny nebo přezkoumána Soccer Manager odkazy na WWW stránky ("externí webové stránky").
  • Veškeré používání a přístup externích stránek je na Vaše vlastní nebezpečí.
  • Jakékoliv uživatelské jméno a heslo, vydal na vás je osobní pro vás, takže můžete použít, a přístup k webovým stránkám a nesmí být sděleny žádné třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Soccer Manager.
  • Veškerá komunikace zaslané Soccer Manager a přílohy k němu jsou určeny pouze pro příjemce a / nebo jiné oprávněné k jejich přijímání.

  Běžte nahoru

  Forum a komunikace

  • Webové stránky je zábavní a informační služby a vedlejší této Soccer Manager se podílí na přenosu, ukládání, vyhledávání a jednání s komunikací třetích stran bez přezkoumání, výběr nebo změnu jejich obsahu -, pro které je to pouhá potrubí.
  • Názory vyjádřené v jakékoli komunikace jsou názory jednotlivých autorů a nikoli ti Soccer Manager, pokud by Soccer Manager uvedeno jinak.
  • Soccer Manager není zodpovědný za a zříká veškeré odpovědnosti za případné připomínky, názory a připomínky vyjádřeno v jakékoli komunikace.
  • Používáním webových stránek berete na vědomí, že Soccer Manager nemá žádnou povinnost přezkoumat obsah veškerých komunikací, a že všechny komunikace jsou k dispozici na základě toho, že Soccer Manager je povinen, a nevykonává žádnou kontrolu nebo rozhodnutí o jejich obsahu.
  • Bez ohledu na výše uvedené musí být Soccer Manager právo odstranit nebo odmítnout jakékoli komunikace a odstranit nebo pozastavit vaši schopnost nebo přístupové komunikace.
  • Souhlasíte s tím, že Soccer Manager mohou používat, publikovat, upravovat, měnit a přizpůsobovat své komunikace pro veškeré účely související webové stránky a podnikání Soccer Manager a vy tímto udělit mu neomezenou nevýhradní licenci k tomu, a vzdát všechny tzv morální práva ve své komunikace.
  • Souhlasíte s tím, a zavazují se, že nebudete provádět žádné sdělení, nebo poštou nebo předat na webu prohlášení nebo materiál, který:
   • je protiprávní nebo které vedou k občanské či trestní odpovědnosti;
   • propaguje jakékoli protiprávní nebo protiprávní činnosti;
   • porušuje autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví jakékoli strany nebo pomáhá porušení nebo pirátství třetí;
   • zahrnuje jakýkoliv počítačový virus, červy, logické bomby nebo jiný škodlivý software nebo technicky škodlivé dat;
   • je urážlivé, pornografické, urážlivé, obscénní či diskriminační;
   • obtěžuje jakoukoli osobu;
   • trhy nebo propaguje jakékoliv třetí osobě;
   • který se snaží, nebo pokusy o žádný uspořádání setkání dítěti do 16 let, nebo které mohou mít takovou schůzku, jejímž předmětem nebo účinkem;
   • obsahuje jakékoli omezený materiály, včetně, ale bez omezení na hesla, lékařské informace nebo důvěrné informace jakékoli osoby; nebo
   • vybízely, vyzývá, povzbuzuje, advokáti, podněcuje nebo u nich některé nebo všechny výše uvedené.
 • Je známo riziko použití internetu, že lidé nejsou nutně kteří říkají, že jsou. Lidé mohou poskytnout informace nebo se chovat způsobem, který je nespolehlivé, zavádějící, nelegální či protiprávní. Soccer Manager nemá žádný způsob, jak říct, pokud prohlášení jinými uživateli, jsou pravdivé. Jedná se o rozhodnutí, které mohou být provedeny pouze vy. Proto byste měli být na určitou mírou opatrnosti při použití jakékoliv webové stránky. Pomocí internetové stránky a služby, které uznat, že je to tento případ, a akceptovat, že jste proto používat webové stránky na vlastní nebezpečí. PROSÍM věnovat zvláštní péčí, pokud jde o zveřejňování svůj vlastní osobní informace, jako je příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a míst jdete.
 • Běžte nahoru

  Odpovědnost

  • Soccer Manager poskytuje a udržuje webové stránky pro osobní zábavu, na "tak jak jsou" a je odpovědná pouze poskytovat své služby s náležitou péčí.
  • Soccer Manager dává žádnou záruku v souvislosti s webové stránky a v maximálním rozsahu povoleném zákonem, Soccer Manager vylučuje odpovědnost za:
   • jakoukoliv ztrátu nebo poškození jakéhokoliv druhu jakkoliv vzniklé, včetně a bez omezení jakékoliv přímé, nepřímé, zvláštní, trestné nebo následné ztráty, zda není takový vyplývá z jakéhokoliv problému, který Soccer Manager byl seznámen;
   • přesnost, měny nebo platnost informací a materiálů obsažených v jakoukoliv komunikaci nebo webových stránek;
   • jakékoliv přerušení nebo je zpoždění v aktualizaci webové stránky;
   • nesprávné nebo nepřesné informace na webových stránkách;
   • porušení jakoukoli osobou jakéhokoliv autorského práva nebo jiných práv duševního vlastnictví třetí strany, přes jakékoliv sdělení nebo použití webových stránek;
   • dostupnost, kvalita, obsah nebo povaha externích stránek;
   • všechny transakce zahrnující externích stránek;
   • jakémkoli množství nebo druh ztráty nebo poškození způsobené viry nebo jiným škodlivým softwarem, který může infikovat počítačové vybavení uživatele, software, data nebo jiný majetek způsobené osobami přístup, používání nebo stahování webové stránky, nebo jakékoliv komunikace;
   • veškerá prohlášení, záruky, podmínky a další podmínky, které ale pro tohoto oznámení by mít vliv.
  • Soccer Manager nezaručuje, že provoz webových stránek bude nepřerušený nebo bezchybný.
  • Soccer Manager nebude odpovědný v jakémkoli množství za nesplnění závazků vyplývajících z této smlouvy, pokud toto selhání je způsobeno výskytem jakéhokoliv nepředpokládaného události mimo přiměřenou kontrolu této strany, ale bez omezení na internetu výpadky, komunikační výpadky, požár, povodeň, válka nebo čin Boha.
  • S výjimkou případů uvedených výše, že žádné jiné záruky, podmínky nebo jiné podmínky, výslovné nebo předpokládané, zákonné či jinak, a všechny tyto podmínky jsou tímto vyloučeny v maximálním rozsahu povoleném zákonem.
  • Tyto podmínky výše závisí na vašich statutární a common law spotřebitelských práv a nesmí omezovat žádná práva, můžete mít jako spotřebitel, které nemohou být na základě platných právních předpisů vyloučeny ani to nevylučuje ani neomezuje odpovědnost Soccer Manager za smrt nebo zranění vyplývající z jeho nedbalost ani podvodné reprezentace.
  • Souhlasíte s tím, že ve vztahu k užívání webových stránek nebudete v žádném případě chovat způsobem, který je nezákonný nebo jež vedou k občanské či trestní odpovědnosti, nebo které by mohly volat do hanby webových stránek.
  • Souhlasíte s tím, že jste i nadále odpovídá za zachování důvěrnosti své heslo a členství v úvahu, a pro všechny činnosti, které se vyskytují v rámci vašeho účtu.
  • Tímto odškodnit, chránit a bránit pobočky Soccer Manager a Soccer Manager a důstojníky Soccer Manager je, ředitele, majitele, zástupce, poskytovatele informací, přidružené, poskytovatelů a nabyvatelé (souhrnně "Poškozené strany") krýt proti jakékoliv a veškeré odpovědnosti a náklady (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení), které vzniknou Poškozených stran v souvislosti s jakýmkoliv nárokem vyplývajícím z jakéhokoliv porušení vámi těchto podmínek nebo nároky vyplývající z vašeho používání webových stránek veškeré komunikace a jakékoli použití vašeho členství účtu. Ty se používají své nejlepší úsilí o spolupráci s Soccer Manager v obraně těchto nároků. Soccer Manager si vyhrazuje právo, v Soccer Manager vlastní náklady převzít výhradní obhajobu a kontrolu jakékoliv záležitosti jinak podléhá odškodnění z vaší strany.

  Běžte nahoru

  Ukončení

  • Bez omezení jakákoliv jiná práva, která může mít Soccer Manager může odstranit, omezit, zrušit nebo pozastavit přístup a používání webových stránek a jakékoliv jeho části bez předchozího upozornění, pokud se domnívá, (podle vlastního uvážení), že jste porušili kterékoliv těchto Podmínek.

  Běžte nahoru

  Ochrana osobních údajů a Cookie Policy

 • Soccer Manager bude využívat informace shromážděné o vás v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů z roku 1998 pouze.
  • Soccer Manager vás může požádat o určité informace, a ty mohou předkládat osobní údaje na webových stránkách (jako je vaše jméno, e-mail adresu a kontaktní údaje), když se přihlásíte, nebo se zaregistrovat na webových stránkách.
  • Soccer Manager mohou také nahrávat, které části webových stránek a služeb, o kterou máte zájem, stejně jako provozu uživatele a využití webu. Tyto informace budou uloženy bezpečně v souladu s vnitřní bezpečnostní politiky a mohou být použity:
   • zpracovat vaše komunikace, vaše předplatné na webové stránky a povolit používání webových stránek a souvisejících služeb;
   • otevřít a spustit svůj účet a poskytne vám aktuální, efektivní a spolehlivé služby;
   • spravovat losování;
   • obecně spuštění webové stránky
  • Google a DoubleClick DART cookie:
   • Google, jako dodavatel třetí strany, používá cookies k poskytování reklam na těchto stránkách.
   • Google použití cookie DART jí umožňuje zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na těchto stránkách a dalších stránkách internetu.
   • Uživatelé se mohou odhlásit od používání souborů cookie DART návštěvou Google reklamní a obsahovou síť Zásady ochrany osobních údajů.
   • Používáme reklamních společností třetích stran, aby sloužil reklamy, když navštívíte naše webové stránky.
   • Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli včetně jména, adresy, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo vaší) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek za účelem poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.
   • Pokud chcete více informací o tomto postupu a chtěli byste znát vaše možnosti ve vztahu k nepoužívání těchto informací společnostmi, prosím navštivte Network Advertising Initiative internetovou stránku.
  • Tím, objednají a Odesláním údajů souhlasíte s tímto použitím.
  • Čas od času se Soccer Manager také sledovat a nahrávat telefonní hovory k výcvikovým účelům a zlepšit služby pro Vás.
  • Soccer Manager nikdy shromažďovat citlivé informace o vás bez vašeho explicitního souhlasu.
  • V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů z roku 1998, Soccer Manager je registrována u komisaře pro informace Z1222362.
  • Pokud si myslíte, Soccer Manager obsahuje informace o vás, že nechcete Soccer Manager mají, nebo že je nesprávné, kontaktujte Soccer Manager, jak je popsáno níže, a Soccer Manager opraví nebo odstranit data, jak budete požadovat, jakmile je to rozumně možné.
  • Máte-li jakékoli další obavy soukromí, to zásady ochrany osobních údajů nebo této webové stránce, prosím, kontaktujte Soccer Manager, jak je popsáno níže.

  Běžte nahoru

  Marketingové komunikace

  • Soccer Manager vám dává na výběr, zda chcete nebo nechcete Soccer Manager nebo jiné renomované společnosti, aby vás kontaktovat ohledně budoucích nabídkách, akcích a nových služeb nebo souvisejících činností, které se vám můžou hodit. Soccer Manager nebude prodávat nebo měnit osobní údaje do jiných společností, ale Soccer Manager bych vás informovat o vývoji na webových stránkách a některých her a Soccer Manager chtěli sdílet data s ostatními renomovanými společnostmi, které mohou mít zajímavé nabídky a Informace pro Vás (uvnitř či vně EU).
  • Soccer Manager Nebudeme vám posílat žádné marketingové e-maily, nebo předat vaše informace třetím stranám, pokud dáváte souhlas, nebo jste ho dal už.
  • We currently contact customers via the following methods:
   • Email - unless you click the unsubscribe link in an email
   • Push - if you have one of our apps installed and have notifications enabled
  • You can manage your overall preferences through your account. You can opt out of specific channels via the instructions below:
   • To opt out of our emails, use the unsubscribe link within any email you receive from us
   • To opt out of push notifications from specific games, turn off notifications in the relevant app

  Běžte nahoru

  Sušenky

  • Soccer Manager používá "cookie" na webových stránkách. Cookies jsou způsob, jak informace, jako je například, zda jste navštívili webové stránky dříve, než je zaznamenané na vašem počítači a používaný Soccer Manager ke zlepšení webových stránek a služby, které máte k dispozici. Pokud si nepřejete, Soccer Manager cookies používat při použití webové stránky si, prosím upravit nastavení internetového prohlížeče neakceptovat cookies. Soubor nápovědy vašeho počítače by vám měl říct, jak to udělat, ale uvědomte si, že to může mít vliv na vaši schopnost používat webové stránky a hry.
  • Pokud nechcete zakázat "cookies" Web Site bude ptát a uložit údaje včetně jména a e-mailové adresy a může automaticky vkládat určité informace o upisování nebo komunikační formy, takže můžete použít webové stránky s méně vyplňování formulářů.

  Běžte nahoru

  Placené pro funkce

  • Tato webová stránka je zdarma k použití a ke hraní, nicméně můžete si zakoupit doplňkové služby a funkce za účelem lepšího zážitku z užívání této stránky a bez omezení soukromých lig (Placené pro funkce).
  • Placené pro funkce are features of the Web Site that may used subject to these terms and conditions and on the basis of the licence granted by these terms and conditions. These terms and conditions and your use of the Web Site do not give you any rights of ownership in any property whether tangible or intangible (including in any Placené pro funkce).
  • Placené pro funkce include a virtuální měny used in and as part of the Web Site ("Virtuální měny").
  • Virtuální měny may be exchanged for other Placené pro funkce in and as part of the Web Site only.
  • Virtuální měny is a Placené pro funkce and in common with all Placené pro funkce have no cash or real world value.
  • When you buy a Placené pro funkce you are buying a right to use that Placené pro funkce within, in and as part of the Web Site only, in accordance with these terms and conditions.
  • It is a condition and fundamental term of these terms and conditions and your use of the Web Site that you may not and must not buy, sell, barter, swap, exchange, trade, lend, rent or otherwise deal in any way with any Placené pro funkce (including Virtuální měny) outside of the Web Site or in any way other that as expressly provided above namely that Virtuální měny may only be exchanged for certain other designated Placené pro funkce in and as part of the Web Site only.
  • Jedná se o další podmínku a základní termín těchto termínů a podmínek, které nemusí a nesmí koupit, prodat, vyměnit, swap, směnárna, obchod, půjčovat, pronajímat nebo jinak zabývají jakýmkoli způsobem s jiným aspektem webových stránek, včetně vašeho Web Site účtu, heslo nebo uživatelské jméno.
  • Placené pro funkce mohou být zaplaceny pomocí kreditní karty nebo debetní karty, placeny mobilním telefonem nebo přes Paypal účet.
  • NEPOSÍLEJTE hotovosti. Soccer Manager nesmí přijímat hotovosti (ale vyhrazuje si právo dělat tak). Soccer Manager NEBUDE ODPOVĚDNOST ZA hotovosti, poštovní poukázkou, poukázkou nebo SEKEM ztratil v POST nebo zaslané však neobdržel BY Soccer Manager.
  • Placené pro funkce jsou inzerovány na prodej na webové stránce, takže můžeš na ně učinit nabídku ke koupi, za cenu uvedenou níže.
  • Když dokončíte a odešlete online formulář požadavek k nákupu Placené pro funkce kupujete je za cenu uvedenou. ("Objednávka").
  • Objednávky se řídí těmito podmínkami a bude potvrzena buď e-mailem nebo v závislosti na způsobu platby textové odpovědi. Objednávky se považují za přijaté, pokud Soccer Manager odešle potvrzovací e-mailu nebo textovou odpověď.
  • Soccer Manager může zrušit jakýkoliv prodej a nedodání Placené pro funkce pokud je to závažný důvod a může změnit či přerušit dostupnost Placené pro funkce kdykoliv dle svého uvážení.
  • The purchase of a Placené pro funkce is a service that commences when Soccer Manager makes the Placené pro funkce available, following which you shall not be entitled to cancel your Order.
  • If you cannot use a Placené pro funkce due to a fault within the Web Site Soccer Manager will endeavour to provide you with a replacement if it is unable to do so you may be entitled to a refund.
  • Except as expressly provided all purchases of Placené pro funkce (including Virtuální měny) are final and are non refundable. If Soccer Manager is required issue a refund for Placené pro funkce under these Terms, it shall re-credit your account with any sum debited by it from your credit card or debit card or other method of payment in respect of that Placené pro funkce and remove your Placené pro funkce from the Web Site (which may include game worlds or clubs that you have used and are connected to the Placené pro funkce).
  • Poplatek se objeví buď měsíční kreditní karty vyúčtování, výpisu z účtu nebo výpisu mobilního telefonu. Objednávky Kreditní karta bude potvrzeno e-mailem a platit mobilem potvrzené textu odpovědi a jsou považovány za přijaté, pokud Soccer Manager buď zašle potvrzení e-mailu nebo text odpovědi. Veškeré podrobnosti objednávky a faktury budou zaslány na kreditní karty, debetní karty nebo mobilního telefonu fakturační adresy a ne dodací adresu, pokud se liší.
  • Ty nebudou účtovány žádné objednávky, které nemohou být splněny, a případně Soccer Manager znovu, úvěr na váš účet jakoukoli částku odečte Soccer Manager.
  • Soccer Manager nemůže zaručit, že konkretní Placené pro funkce budou vždy k dispozici.
  • IMPORTANT: We try very hard to ensure that all information on this site is accurate. However, just occasionally, an error can occur. If Soccer Manager discovers an error that affects you Soccer Manager will notify you as soon as reasonably possible. In those circumstances Soccer Manager reserves the right to cancel or suspend a transaction until the error is corrected and will use all reasonable efforts to ensure the same error does not reoccur and that it is rectified as quickly as reasonably possible.
  • You may not purchase, sell, gift or trade any account, or offer to purchase, sell, gift or trade any account, or Placené pro funkce and any such attempt shall be null and void.
  • Soccer Manager does not permit any purported transfers of any account and/or Placené pro funkce executed outside of the Web Site, or the purported sale, gift or trade in the real world of anything that appears or originates in the Web Site, except with Soccer Manager's prior written permission.
  • Accordingly, you may not sell any account and/or Placené pro funkce for real money, or exchange those items for value outside of the Web Site. Any attempt to do so is in violation of these Terms and may result in the suspension or termination of your use of the Web Site.
  • Vaše zákonná práva jsou ovlivněny těmito podmínkami.

  Běžte nahoru

  Proč se různé platební metody mají různé ceny?

  You will notice that the amount of SM kredity that we give you for the same price may vary by payment method. Jsme dali hodně myslel do tohoto rozhodnutí, a to je proto, že máme různé nabídky s různými společnostmi, aby poskytovaly jednotlivé platby. Berou procento peněz, které platíte, ale částka, kterou vzít se liší v závislosti na zemi. We could give out SM kredity equally across all payment methods by using an average of the different payout percentages, but we do not want to penalise and raise prices on our cheapest forms of payment as we want to pass on that benefit to you in the form of more SM kredity.

  Běžte nahoru

  Obecné Podmínky

  • Tyto podmínky představují se vztahuje na vyloučení všech ostatních podmínek či podmínek smlouvy, které mohou navrhnout úplnou dohodu mezi vámi a Soccer Manager a.
  • Neschopnost prosadit některá z těchto podmínek, nebude považováno za vzdání se jakéhokoli výrazu nebo doprava.
  • Pokud je nalezena některá část těchto Podmínek nevymahatelné, bude co nejvíce vykládat tak, aby v souladu s vůlí a zbývající ustanovení zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
  • Webové stránky jsou určeny pro a zaměřené na Spojené království a žádnou záruku je rozhodnuto, zda jsou webové stránky v souladu s regulačním režimem a místními zákony kterékoli jiné země.
  • Využití Soccer Manager a těmito Podmínkami podléhají zákonům Anglie, která se výhradně řídí výkladu, uplatňování a účinek všech výše uvedených oprávnění, vyloučení, licencí a podmínky použití a musí být vykládána v souladu se zákony Anglie a strany předloží do výlučné jurisdikci anglických soudů.
 • Anglická verze těchto podmínek je převažující a autoritativní verzi a jakýkoliv překlad těchto Podmínek je pouze pro
 • Běžte nahoru

  Dodatečné podmínky pro použití Google Maps

  • By using the Soccer Manager Google Maps Implementation, you agree to be bound by Google Podmínky použití.

  O Soccer Manager

  • Soccer Manager Limited
  • Evidenční počet společnost: 05271374
  • Sídlo společnosti: Soccer Manager Ltd, Shorrock House, 1 Faraday Court, Fulwood, Preston, England, United Kingdom PR2 9NB.

  Běžte nahoru

  21 květen, 2018

  Můžeme kdykoliv revidovat tyto podmínky bez předchozího upozornění.

  Prosím zkontrolujte pravidelně.

  Další používaní Soccer Manager po změně která byla použita je vaše přijetí daných změn.

  Běžte nahoru

  Podmínky použití | Kodex chování | Ochrana osobních údajů | Mapa stránky | O nás | Kontakt

  © 2005-2019 Soccer Manager Ltd. Všechna práva vyhrazena. Všechny ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.